Virtuální Univerzita třetího věku

Dnes jsme zahájili první přednáškou Univerzitu třetího věku za účasti Ing. Nehodové z ČZU.. Zúčastnilo se celkem 18 seniorů a seniorek. Přednáška vsechny zaujala a těší se na pokračování. Kdo má o studium zájem, přihlaste se mailem na malkovaatpsary [dot] cz nebo na tel. 602 714 101.
http://psary.cz/fotogalerie/virtualni-univerzita-tretiho-veku

Univerzita třetího věku aneb na studium není nikdy pozdě

Zvyšování kvality života seniorů je cílem řady akcí, které obec a zejména sociální komise již několik let pořádá. Novinkou je projekt Virtuální Univerzita třetího věku, která umožní starším spoluobčanům vysokoškolské zájmové studium přímo na OÚ Psáry.

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že je celkově 22 univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak 700 různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice zhruba 35 000 seniorů. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná. To ovšem mění nová forma studia, tzv. virtuální univerzita třetího věku (VU3V), která je určena především pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy.

Jak studium na virtuální univerzitě probíhá

Systém je založen na multimediálních přednáškách, které předtím natočili vysokoškolští lektoři a prostřednictvím internetu je lze shlédnout v kterémkoliv „konzultačním středisku“, tj. v našem případě v prostorách zasedací místnosti na OÚ Psáry. Virtuální univerzita třetího věku zahrnuje společné skupinové přednášky a testy. Na následné samostatné studium podle individuálně zvoleného tempa každého účastníka a testy včetně nepovinné samostatné práce po každé přednášce se předpokládá doba 14 dní. Své studium si senioři mohou rozšiřovat dalšími doprovodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších informací ke studovaným tématům na internetu. Základní počítačová gramotnost je pro seniory výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 5 základních úkonů, které se senioři velmi rychle naučí a postupně si osvojí. Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které na sebe nemusí navazovat. Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku. Zároveň tak získává nárok na promoci v aule ČZU v Praze. Poté může senior pokračovat ve studiu dalších kurzů.

Přínos rozšíření výuky U3V pro seniory

Prostřednictvím studia na VU3V získávají senioři nejen nové poznatky, ale i plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel. Velkým kladem je i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce a sdílení svých zkušeností i každodenních radostí a strastí.

 Kdo může studovat:

* osoby se statutem důchodce

* invalidní důchodce bez rozdílu věku

* osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)

První setkání proběhlo ve čtvrtek 9. ledna ve 14 hod v zasedací místnosti na OÚ Psáry a pokračuje dále každou středou v lednu vždy ve 14 hod. První přednáška na téma astronomie je ZDARMA a je určena všem potenciálním zájemcům o studium, kteří se chtějí dozvědět, jak VU3V funguje. Celý lednový kurz astronomie je v hodnotě 150 Kč  

  • První semestr oficiálně začíná 5. února 2014 ve 14 hodin na OU Psáry a pokračuje každou druhou středu, závěrečný seminář proběhne v květnu. Cena semestru je 300Kč. Téma si volí senioři sami. Ke studiu je vhodný počítač, není ale podmínkou.