Ukončení zapisování dětí do cestovních pasů

Podle zákona č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů se ke dni 30. 06. 2011 ukončuje zapisování dětí (občanů mladších 10 let) do cestovních dokladů rodičů.

Po tomto datu smí dítě cestovat mimo Českou republiku bez vlastního cestovního dokladu pouze s rodičem, v jehož cestovním dokladu bylo již zapsáno před 01. 07. 2011.

Dnem 26. 06.2012 pozbývají platnosti všechny zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů.Po tomto datu musí mít již každé dítě svůj vlastní cestovní doklad.

JAK ZAŽÁDAT O ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO CESTOVNÍHO DOKLADU RODIČE ?

  1. na matrice OÚ Jesenice

nebo

  1. na MěÚ Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2

V obou případech musí mít občan trvalé bydliště ve správním obvodu MěÚ Černošice. Přinese si svůj platný cestovní doklad, originál rodného listu dítěte, vyplní si žádost o doplnění údajů v cestovním dokladu a prohlášení o státním občanství dítěte a za každé zapisované dítě zaplatí správní poplatek ve výši 50,-Kč. Termín zapsání při podání žádosti na matrice je asi 14 dní.

JAK ZAŽÁDAT O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU PRO DÍTĚ ?

  1. Dítě cestovní doklad ještě nikdy nemělo

K prvnímu dokladu dítěteje nutno nejdříve vyřídit Osvědčení o státním občanství – vystavuje ho krajská matrikářka na Krajském úřadu Středočeského kraje. Žádost může podat zákonný zástupce dítěte přímo tam a nebo, pokud na to nespěchá, prostřednictvím matriky. Přinese s sebou originál rodného listu dítěte, rodných listů rodičů dítěte, oddací list (pokud je vydaný do 30. 06. 2001), vyplní žádost, zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč. Vystavené Osvědčení o státním občanství obdrží buď osobně na Krajském úřadu Středočeského krajenebo doporučenou poštou na adresu trvalé bydliště, pokud o něj bylo požádáno prostřednictvím matriky. Po obdržení Osvědčení o státním občanství vezme jeden ze zákonných zástupců ještě originál rodného listu dítěte a s dítětem se vypraví na MěÚ Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2, kde požádá o vydání cestovního dokladu pro dítě. Pracovnice oddělení cestovních dokladů s ním vyplní žádost v přímo v počítači, dítě vyfotí – jedná se o speciální foto pořízení biometrických údajů (fotografie s sebou již nenoste!!!), zákonný zástupce zaplatí správní poplatek ve výši 100,-Kč a ve lhůtě nejpozději do 30 dnů bude dítěti vyhotoven cestovní doklad s biometrickými údaji.

  1. Dítě již cestovní doklad mělo

Jestliže cestovní doklad již dítě mělo, vezme jeden ze zákonných zástupců původní cestovní doklad, dále originál rodného listu dítěte a s dítětem se vypraví naMěÚ Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2, kde požádá o vydání cestovního dokladu pro dítě. Další postup je jako v odstavci č. 1. Cestovní doklad pro dítě 0 - 15 let věku se vydává na dobu 5 let, avšak vždy musí být k vycestování splněna podmínka aktuální podoby dítěte. Pokud se podoba dítěte změní (a to se týká zvláště malých dětí v poměrně krátké době), musí zákonný zástupce dítěte požádat o vydání nového cestovního dokladu pro dítě dříve, než je stanovená doba platnosti cestovního dokladu.

Hana Rousová
matrikářka
OÚ Jesenice
Budějovická 303, Jesenice
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 – 12  13 - 17,30 hod.
tel.: 241 021 741
e-mail : hana [dot] rousovaatoujesenice [dot] cz (hana [dot] rousovaatoujesenice [dot] cz)

Další kontakty :

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad
Zborovská 11, Praha 5
Úřední hodiny: pondělí a středa 8 – 17 hod.

MěÚ Černošice, pracoviště Praha
Odbor správní, oddělení cestovních dokladů
Podskalská 19, Praha 2  
Úřední hodiny: pondělí 8 – 18 hod., úterý 8 – 12 hod., středa 8 – 17 hod., čtvrtek a pátek 8 – 12 hod.