Toulky Prahou 16.6.2017

Srdečně vás zveme na druhou a třetí procházku z cyklu „Toulky Prahou“ pod vedením zkušené průvodkyně. Společný odjezd ze Psár od OÚ a z Dolních Jirčan bude v 8.30 hod. autobusem pana Adámka. Procházka potrvá cca 2.5 hodiny, dohromady s přestávkami na kávu nebo něco dobrého na zub počítejte celkově s přibližně čtyřmi hodinami v Praze. Po skončení se společně vrátíme autobusem do Psár. Cena za každou procházku činí 60 Kč a platbu uhradíte přímo v autobusu. Pokud jste se ještě k procházkám nepřihlásili a máte o ně zájem, kontaktujte Vlastu Málkovou, tel. 602 714 101 nebo malkovaatpsary [dot] cz.

Otevřená brána tajemství Jana Blažeje Santiniho

Nevíme, kdy se tento významný umělec přesně narodil, jak vypadal ani kde je jeho hrob. Víme ale,že byl geniálním architektem, který využíval magii čísel při vytvoření díla, nad kterým svět v úžasu stojí – památky UNESCO, Zelená hora, Sedlec, Kladruby u Stříbra, Karlova koruna u Chlumce nad Cidlinou a další a další. Používal jen kružítko a kruhové výseče, jako jediný uměl skloubit styl gotiky a baroka. V jeho díle se odrážejí nejslavnější období našich dějin – vláda Karla IV. a Václava IV. i období mnohem pozdější, kdy českému národu vládli Habsburkové a stará česká šlechta i klérus volaly po znovunastolení rovnoprávnosti v českém království. Naše procházka začne u Lvího dvora před vchodem do Pražského hradu, na místech, kde se seznámíme s francouzskými a anglickými zahradami, jimž podobné projektoval i Santini. Projdeme kolem katedrály Sv. Víta, kde pracoval jeho dědeček i otec a kde úpravy a výzdobu na nejslavnější blahořečení a svatořečení Jana Nepomuckého projektoval Santini. Seznámíme se s abatyší Svatojiřského kláštera, která první zadala církevní stavbu mladému umělci, a projdeme kolem Arcibiskupského paláce, kde se seznámíme s pojmy, jako je pilastr a rizalit. Projdeme Ostrovní ulicí a podíváme se na kostel theatinů, Kolovratský a Morzinský palác. Pokračovat budeme k Valkounskému domu a domu U zlaté číše. Naše procházka skončí na Malé Straně před kostelem sv. Mikuláše.

Tags: