Soutěž "O nejlepší obecní zpravodaj 2018"

I v letošním roce jsme se přihlásili do soutěže „ O nejlepší obecní zpravodaj“. Obhájili jsme druhé místo v obrovské konkurenci. Redaktorkou PZ je Ing. Lucii Libovická, členové redakční rady Ing. Jitka Svobodová, MUDr. Jaroslav Sokol, Jiří Římovský a za obec Vlasta Málková.
Porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a profesionálních novinářů pod vedením Pavla Šaradína z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci vybírala z celkem 325 zpravodajů. Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo 4. 7. 2019 na Velehradě.
Za tento úspěch patří velké poděkování paní redaktorce, celému redakčnímu týmu a samozřejmě všem, kteří svými články a fotografiemi přispívají do našeho zpravodaje a drží ho tak na předních příčkách celorepublikového průměru.