Šití a distribuce roušek

V Klubu seniorů Třináctka na dolnojirčanské návsi a v Mateřské škole Štědřík vznikly malé manufaktury na šití roušek. K dnešnímu dni jsme našili a rozdistribuovali přes 2700 kusů roušek pro naše občany, hasiče, zaměstnance, obecní policii, Lagunu, lékaře, pečovatelky, Agro Jesenice, řemeslníky, porodní asistentky v Podolí atd.

Za obrovské nasazení a pomoc děkujeme seniorkám, paní učitelkám a lidem, kteří šijí roušky doma. Dík patří všem za věnovaný materiál a všem, kteří pomáhají se šitím, rozvozem a jakoukoliv jinou pomocí ostatním. Moc si toho vážíme.
Od firmy Kaarsgaren jsme dostali sponzorským darem 200 kusů našitých roušek a tkalounů – moc děkujeme.