Sčítání lidu 2011 - Sčítání lidu krok za krokem

Sčítání lidu krok za krokem

1) Blíží se první návštěva komisaře.

Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu stímto letáčkem bude vkaždé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit vkaždé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji vpracovní den vpodvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.

2) Jak poznám sčítacího komisaře?

Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě vkaždé domácnosti společně sobčanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku svelkým žlutým logem České pošty.

3) Komisaři roznáší formuláře.

Sčítací komisaři navštíví vdobě od 7. do 25. března každou domácnost vČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou vdobě rozhodného okamžiku vdomácnosti třeba jen přechodně).

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:

· Zelený sčítací list osoby (každý člověk vdomácnosti dostane svůj vlastní)

· Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)

· Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.

Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje vhlavičce ručně do prázdného formuláře.

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, anabídne vám tři základní možnosti:

1) On-line vyplnění a odeslání na internetu

2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si svámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)

3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné vtomto případě domácnost neplatí)

Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc svyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.

Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky vosmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).

2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu vtu dobu doma?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne vavizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení otermínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu atermín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.

Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení onáhradním termínu doručení sčítacích formulářů sinformací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. Vpraxi bude sběrným místem jedna zvětších pošt ve vašem regionu.

3) Rozhodný okamžik

Tím je půlnoc z25. na 26. března 2011. Půlnoc z25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné vtento rozhodný okamžik.

Příklad:

Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo vrozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, vrozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.

Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.

4) Sběr vyplněných formulářů

Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně anebo zda je odešlete vobálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14.dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů on-line

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. Vzávěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům vpořádku doručeny.

Zdůvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.

b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním

Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař vdomluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže svyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.

Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být vdomluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů snávrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví vtermínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.

Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 spředtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat vobálce.

 

5) Když budete potřebovat pomoc

  • Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
  • e-mail: infoatscitani [dot] cz
  • web: www.scitani.cz

Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé zkolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. Vtakovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

 

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011