Proč vyskakují kanály v Psárech, nedá se jezdit po ulicích a jaký je stav jirčanské návsi?

To je otázka, kterou si po letošních přívalových deštích klade většina obyvatel Psár a Dolních Jirčan. Odpovědí jim mohlo být mimo jiné zasedání zastupitelstva obce ve středu 17. 9. 2014, které se ale pro neúčast většiny opozičních zastupitelů nekonalo. Hosté, kteří měli na tyto otázky odpovědět, však dorazili a v neformální diskusi se na kameru pokusili stav věcí popsat.

Videozáznam ze zastupitelstva + zpráva starosty o stavu obce ZDE

Níže naleznete dva videozáznamy z této diskuse. První, se týká podrobné analýzy špatného stavu kanalizace v oblasti Psár, ale obsahuje i návrhy na řešení, resp. ukazuje možné cesty řešení a dalšího postupu. Tyto závěry na základě existujícího generelu a provedených kamerových zkoušek prezentuje ing. Marcela Zachová, zastupující provozovatele naší kanalizační sítě, VHS Benešov.

Další videozáznam Vám přiblíží studii dolnojirčanské návsi, jak ji představil ing. arch. Igor Kovačevič Ph.D. Tento nyní již velmi detailně propracovaný materiál se má stát základem pro vybudování tolik potřebného kulturního a společenského centra obce.

V nadpisu článku byla ještě zmíněna sjízdnost ulic. Na plánovaném zasedání se měl vybrat vítěz výběrového řízení na rekonstrukci ulice K Lůžku. Jelikož však osm zastupitelů vůbec nedorazilo, nebylo možné zastupitelstvo ani zahájit. Záměr tedy nebyl schválen, s opravou komunikace se v brzké době nezačne a obyvatelé musí doufat, že příští zastupitelé budou spolehlivější a ke svým povinnostem budou přistupovat zodpovědněji.

Vizualizace návsi v Dolních Jirčanech

Vyjádření ing. Zachové ke stavu kanalizace v Psárech

Představení studie dolnojirčanské návsi od ing. arch. Igora Kovačeviče Ph.D

Komentáře

Dobrý den, děkuji za uvedené

Dobrý den,
děkuji za uvedené video a doufám že voliči správně rozhodnou. A pan Petz, když chce být zvolen, tak by se měl chovat uplně jinak. Ale to je klasický příklad Nezmara.

S pozdravem, Marek

Bohužel. Tedy bohudík. Jaký

Bohužel. Tedy bohudík. Jaký pán, takový Petz :-D