Předání ocenění soutěže Vesnice roku

V sobotu 18.7. jsme se zúčastnili předávání ocenění soutěže Vesnice roku ve vítězné obci Vraný, které moc blahopřejeme k úžasnému výsledku a děkujeme za pozvání. Blahopřání si ale zaslouží všechny zúčastněné obce. Naše obec získala Ocenění - CENA NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV,  za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích, se kterým postupujeme do celostátního kola, a které jsme převzali od
Věry Kovářové, poslankyně Parlamentu ČR. Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera nám předal Diplom  -  za kvalitní sociální služby.
Poděkování patří všem našim občanům, kteří se zúčastnili soutěže nebo jinak přispěli k dosaženému výsledku. Děkujeme!!!!!! Fotogalerie

Vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2015
vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku

zlatá stuha: Vraný (vítěz za Středočeský kraj)

modrá stuha: Maršovice (společenský život)
bílá stuha: Kolešov (činnost mládeže)
oranžová stuha: Čechtice (spolupráce obce a zemědělského subjektu)
zelená stuha: Dobšice (péče o zeleň a životní prostředí)