Postup k uzavření nových smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod

O změně provozovatele jsme informovali na webových stránkách obce, v dubnovém zpravodaji na str.17 a v červnovém na str.19. „Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací“ s Vodohospodářskou společností Benešov byla uzavřena na 5 let a skončila k 30. 6. 2019. Novým provozovatelem jsou od 1. 7. 2019 Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. (TSDB) částečně vlastněné obcí. V průběhu června VHS posílala našim občanům ukončení smluv o vodném a stočném. Během léta budou všichni obyvatelé kontaktováni prostřednictvím zákaznického centra TSDB a budou postupně uzavírány smlouvy nové.

Ve dnech 22. a 23. června a 29. a 30. června proběhly odečty vodoměrů ve spolupráci s VHS

Benešov s.r.o a Technických služeb Dolnobřežanska. Protože nebyly odečty provedeny u všech odběrných míst, začala odečítat pracovnice VHS paní Kadeřábková, která obchází nemovitosti. Ti odběratelé, kteří ještě nemají odečet hotový, poprosíme o zaslání stavu vodoměru elektronicky (emailem, foto vodoměru) či telefonicky (MMS) na VHS Benešov.

Během víkendu odečtů 29. - 30. 6. technici z VaK TSDB vhodili do schránek v lokalitě Dolní Jirčany dotazník, který můžete vyplnit a poslat elektronicky na TSDB nebo odevzdat na OU Psáry. Vyplněný dotazník je důležitý pro kontrolu údajů a kontaktů ke zhotovení nových smluv s TSDB.

Další postup viz. web TSDB: http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace-obec-psary/

Možné způsoby, jak rychle vyřídit novou smlouvu:

  1. Kontaktovat Zákaznické centrum na telefonním čísle 734 485 495, zkontrolují s Vámi údaje popř. doplní a následně zašlou novou smlouvu. (doba vyřízení cca 5 min.)
  2. Stáhnout a vyplit Dotazník pro uzavření obchodní smlouvy, který najdete níže a zaslat ho na mail vakattsdb [dot] cz nebo odevzdat na OU Psáry. Do tří dnů Vám bude zaslána nová smlouva.
  3. Navštívit Zákaznické centrum TSDB osobně na adrese Na Průhoně 159, Vestec 252 50 a smlouvu Vám připraví pracovníci na místě. (doba vyřízení cca 10 min.)

Na webu technických služeb najdete záložku VaK Psáry, kde se dozvíte všechny potřebné

informace www.tsvestec.cz/category/vodovody-a-kanalizace/vak-psary/

Užitečné kontakty:

Zákaznické centrum: tel. 734 485 495

Adresa: Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o., Na Průhoně 159, budova A, 252 50 Vestec

Dispečink vodovody a kanalizace: tel. 725 888 732, 605 255 145

Úřední hodiny: Po, St – 8.00–16.00 hod. (po tel. domluvě možno i mimo uvedenou dobu)

E-mail: vakattsdb [dot] cz

Odpovědná osoba: Milan Petrus, vedoucí divize voda a kanalizace, tel. 734 755 512

 Děkujeme za součinnost a omlouváme se za komplikace

Vlasta Málková