Oznámení době o místě konání voleb

Volby do zastupitelstva obce Psáry se uskuteční ve volební místnosti na Obecním úřadě Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany v tyto dny:

  •  v pátek 10.října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  •  v sobotu dne 11.října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Po prokázání totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) bude voliči umožněno hlasovat. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Bližší informace - v příloze.