Odjezdy z kterékoliv zastávky v mobilu a aktuální zpoždění také ve vyhledávači spojení

Organizace ROPID ve spolupráci se společností CHAPS rozšířila stávající webovou aplikaci „Zastávková tabla PID“ a přizpůsobila ji pro chytré telefony a tablety. „Nové grafické pojetí a intuitivní vyhledávání konkrétní zastávky umožní zjistit snadno a rychle aktuální odjezdy z  jakékoli zastávky Pražské integrované dopravy,“ uvádí Pavel Procházka, pověřený řízením ROPID. Nová aplikace běží na adrese http://www.kdymitojede.cz

Novou aplikaci lze spustit v jakémkoli zařízení s připojením k internetu. Po nalezení vybrané zastávky se zobrazují aktuální odjezdy vlaků a autobusových spojů Pražské integrované dopravy včetně aktuálního zpoždění, které je sledováno pomocí zařízení GPS v jednotlivých autobusech nebo ze sledovacího systému Správy železniční dopravní cesty v případě vlaků. Prozatím nejsou tyto informace dostupné z vozidel Dopravního podniku hl. m. Prahy (u těchto autobusových linek jsou zobrazovány pouze odjezdy podle platného jízdního řádu).

ROPID bude postupně na jednotlivé zastávky vyvěšovat QR kódy s odkazem na tuto mobilní aplikaci, aby bylo možné získat aktuální informace o odjezdech z konkrétní zastávky pouhým načtením tohoto QR kódu do chytrého telefonu. I když nebude tato služba prozatím dostupná pro linky Dopravního podniku hl. m. Prahy, stane se pomocníkem zejména na příměstských linkách a na vlakových zastávkách, kde jsou dosud umístěny pouze standardní jízdní řády. „V nové aplikaci lze označit několik zastávek, ze kterých uživatel jezdí často, jako oblíbené. Odjezdy jednotlivých spojů se zobrazují barevně podle toho, zda jede konkrétní spoj včas nebo se zpožděním. Lze si také vybrat z několika barevných šablon podle osobních preferencí. Zobrazovány jsou rovněž informace o bezbariérovosti konkrétních spojů,“ vysvětluje Jan Šimůnek, vedoucí odboru technického rozvoje ROPID.

V další etapě, po dohodě o poskytnutí dat Dopravním podnikem hl. m. Prahy, by již měly být k dispozici on-line informace o všech linkách PID na jednom místě. Nynější zkušební provoz aplikace bude vyhodnocen a na základě připomínek uživatelů jsme připraveni aplikaci doladit podle přání našich cestujících.

http://www.kdymitojede.cz