Komunální volby 2018

Volby do zastupitelstva obce Psáry se letos uskuteční v termínu 5. a 6. října 2018. Volby probíhají v zasedací místnosti obecího úřadu a mají jen jediný volební okrsek. V tomto článku se dozvíte vše o volbách do ZO.

Kdy a kde volby probíhají

Volby proběhnou v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu na adrese Pražská 137, 252 44 Psáry.

Právo volit má občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci Psáry.

Po prokázání totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) bude voliči umožněno hlasovat. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Lidé kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti mohou kontaktovat členy volební komise na telefonu 241 940 454 (koncem týdne na obecní úřad či v pátek do volební místnosti) a ta k němu v sobotu dopoledne vyšle své zástupce s mobilní volební urnou.

Kdo kandiduje

Do zastupitelstva obce Psáry kandidují 2 politické strany a hnutí (čísla odpovídají vylosovanému pořadí):

  1. STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ
  2. ODS

Jak se vyplní hlasovací lístek

Na rozdíl od senátních nebo parlamentních voleb nemá každé uskupení vlastní volební lístek, ale všechny se nachází na společné listině. Volit můžete buď konkrétní uskupení, nebo jednotlivé kandidáty, případně obojí. Zastupitelstvo Psár a Dolních Jirčan má 15 členů. Volič má tedy „15 hlasů“.

  • Nejjednodušší (a vlastně nejjistější) variantou je vybrat celou stranu či uskupení. V tom případě se všech 15 vašich hlasů promítne do 15 kandidátů strany. Vybrat ale smíte POUZE 1 stranu!
    • Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.
  • Další variantou je napříč kandidátkami ručně vybrat 15 jmen a ty zakřížkovat. Zde je ale nezbytně nutné dát pozor na počet křížků. Uděláte-li jich více než 15, je hlasovací lístek neplatný!
  • Další možností je kombinace, při které vyberete jednu stranu či uskupení a k tomu jedno či více jmen z jiných stran či uskupení. V tom případě hlas získají konkrétní kandidáti resp. jejich strany, a všechny zbývající obdrží vybraná strana či uskupení Dáte-li například hlas straně B a současně zaškrtnete 3 kandidáty ze strany A, pak strana B získá 12 hlasů a strana A získá 3 hlasy.
    • Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Pokud Vám to připadá složité, můžete si hlasování vyzkoušet nanečisto na simulátoru hlasovacího lístku, který jsme pro vás připravili na adrese http://psary.cz/clanek/simulator-volebniho-listku-komunalni-volby-2018