Hlasujte pro naši starou školu

Hlasujte pro naši starou školu 1 člověk  = 1 hlas
https://www.cestamipromen.cz/hlasovani

Vážení sousedé, letos máme rekonstrukci staré jirčanské školy na putovní výstavě Má vlast cestami proměn. Výstavu už znáte, minulý rok stála u nové školy. Všechny vystavené proměny soutěží. Jde sice jen o prestiž a poděkování autorům, ale i to není málo. Vážím si toho, že škola, do které chodily mnohé generace naší rodiny, slouží i dnes našim potomkům, se vším soudobým komfortem. Už mám odhlasováno. Musíme to stihnout do čarodějnic, do půlnoci 30.4

Díky za váš hlas.
Drahomíra Kolmanová

Text v katalogu: Psáry

Rekonstrukce historické budovy základní školy v Dolních Jirčanech

Budova základní školy pochází už z roku 1693. Ve škole byla
původně jedna učebna a výuku zajišťoval jeden učitel. Postupem
času a s přibývajícími žáky došlo k rozšíření o první
patro. V roce 2019 byla otevřena nová škola.
Původní budova mohla být díky tomu zrekonstruována na
zázemí pro předškolní děti. Stavebními úpravami došlo
k dispozičním změnám přízemí i patra. Realizací se podařilo
citlivě zachovat vesnický ráz budovy a současně upravit
vnitřní uspořádání a parametry tak, aby splňovaly náročné
požadavky na budovu i nároky moderní pedagogiky. Objekt
je využíván pro nejmenší děti z mateřské školy a dvě dětské
skupiny. Na zahradě mají na hraní dětské dopravní
hřiště, zahradní domek a bude pořízen
nový multifunkční prvek – stezka dovednosti.

utor projektu - Ing. arch. Jan Bouchal, realizace – Kočí, a.s.

Investor – obec Psáry, Ministerstvo pro místní rozvoj, podpořeno fondy EU - 11703-Integrovaný regionální operační program