Výkopové práce a terénní úpravy v ul. Kutná

Od 17.2.2014 bude spol. AZ Elektrostav provádět překládku el. kabelu ze sloupů do výkopu v chodníku ul. Kutná dle harmonogramu prací.

Harmonogram:

17.2.-19.2.- výkop +terénní úpravy od č.p. 117 k č.p. 24

19.2.- 21. 2- výkop+ terénní úpravy od č.p.41 k č.p. 68

19.2. protlaky pod komunikací

20.2-21.2-výkop+ terénní úpravy od č.p. 23 k č.p. 73

Asfaltový povrch chodníku bude vyměněn za povrch ze zámkové dlažby.