Výběrové řízení na pozici vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Černošice

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Černošice. Více naleznete v přiložené výzvě.