Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.-25. 5. 2019

Aktuální informace pro voliče najdete v tomto článku.

Informace pro občany jiného členského státu naleznete zde: http://psary.cz/aktuality/volby-do-evropskeho-parlamentu-konane-ve-dnech-24-a-25-5-2019-informace-pro-obcany-jineho-

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019: file:///C:/Users/ijaneckova/Downloads/EP2019_-_Informace_pro_volice_ktery_se_prestehoval-ohlasovny.pdf

Počátek lhůty pro vydávání voličských průkazů je 9. 5. 2019. Převzít voličský průkaz lze osobně nebo osobě, která se prokáže plnou moci s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo zasláním na uvedenou adresu.

Požádat o vydání voličského průkazu lze učinit:

a) podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději v pátek 17. 5. 2019 do 16 h obecnímu úřadu a to buď v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (nelze poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!) Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, způsob doručení voličského průkazu + požaduje-li volič jeho zaslání, nutné uvést adresu, na kterou má být zaslán.

b) osobně do okamžiku uzavření seznamu, tj. do 22. 5. 2019 do 16 h