„Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019“ - Informace pro občany jiného členského státu EU

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Z tohoto důvodu bude zajištěna služba v neděli 14. dubna 2019 od 8 do 16 h na Obecním úřadě Psáry

 

Pokud je občan jiného členského státu Evropské unie zapsán v dodatku stálého seznamu voličů (který je veden pro účely voleb do zastupitelstva obce), avšak chce hlasovat rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí osobně požádat obecní úřad o přenesení údajů z dodatku nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.