vánoční stromky

Vánoční stromky prosím ukládejte do hnízd k nádobám na tříděný odpad nebo do kontejnerů na bioodpad u hřbitova v Psárech a u Sběrného dvora.