Uzavření ul. Pod Kostelem 22. 4. 2015

Uzavření ul. Pod Kostelem 22. 4. 2015

Informujeme Vás, že dne 22.4.2015 od 8:00 do 12:00 h nebude možný průjezd v ul. Pod Kostelem z důvodu skládání stavebního materiálu pro staveniště (Parcela č. 107/24 DJ).

Zodpovědná osoba Lukáš Filipi,  tel. 420606710679