Uzavírka komunikace Na Stráni - 17. 5. 2012

Uzavírka v ul Na Stráni dne  17. 5. 2012 od 8 - 18.00 h v délce cca 30 m mezi č.p. 56 a 100.

 

Objížďka:

1) Pod Vápenkou, ul. A. Šimka kolem p.č. 1044/1

2) účelovou komunikací na pozemku p.č. 1060 ze silnice II/00315 od Sulic

 

- více informací v příloze