Stavba nové základní školy zahájena!

Po mnoha letech příprav a překonávání všech možných i takřka nemožných překážek přijeli v týdnu před Velikonocemi na pozemek budoucí školy první stavební stroje firmy PKS stavby a.s. a začalo se pracovat. 

Stavební povolení bylo vydáno v dubnu loňského roku a takřka obratem jsme odeslali žádost o registraci projektu na MŠMT. 1. listopadu 2017 byly dokončeny všechny administrativní kontroly MŠMT a MF a dostali jsme svolení vypsat výběrové řízení. Cenovou nabídku na stavbu školy podaly čtyři stavební firmy, z nichž nejlevnější byla firma PKS stavby a.s., se kterou jsme také v únoru 2018, opět po nezbytném schválení ze strany ministerstva, podepsali smlouvu o dílo a 20. března jsme jí předali staveniště. Dnes je už na pozemku čilý stavební ruch, Středočeský kraj dokončuje stavbu kruhového objezdu a společnost PKS již provádí výkopové práce. Zatím vše klape jak má a v těchto dnech se začínají dělat pilotáže. Zatím se samozřejmě spíše kope do země, než staví, ale již o prázdninách se pomalu začnou zvedat nad povrchem základy školních budov. Dokončení stavby je dle aktuálního harmonogramu naplánováno na 17. července 2019.