Staročeský advent na návsi v Dolních Jirčanech

Komunikace Hlavní od křižovatky se sil. II/105 Pražská v délce cca 100m (ulice podél hřbitovní zdi od křižovatky s ul. Hlavní po křižovatku se sil. II/105 Pražská)  bude v sobotu dne 8.12.2018 v době od 9 - 19 hod. uzavřena pro účely pořádání společenské akce – Staročeský advent.