Sběr bioodpadu letos opět pokračuje

Svoz a likvidaci bioodpadu od občanů, který pro obec zajišťuje firma Rumpold, s.r.o.,  se již stal běžnou součástí života v obci.  Noví zájemci se mohou hlásit do systému svozu na e-mailu: kzehroviceatrumpold [dot] cz   I v letošním roce bude svoz prováděn za nezměněných pravidel. Svoy budou probíhat každou středu. Cena zůstává stejná jako v roce 2013: za 32 svozů je to 1 826 Kč vč. DPH. Svoz probíhá v období od 24. 4. do 30. 11. 2014.

Svoz a likvidaci bioodpadu od občanů, který pro obec zajišťuje firma Rumpold, s.r.o.,  se již stal běžnou součástí života v obci. Do tohoto systému je zapojeno již 72 domácností.

V roce 2013 se svezlo okolo 29 t bioodpadu, který dříve končil většinou v popelnicích spolu s dalším netříděným odpadem. Občanům, kteří službu využívali, budou zaslány nové smlouvy během měsíce února. Pokud se do sběru bioodpadu zapojíte až v průběhu sezony, bude účtována jen poměrná částka, dle počtu svozů. Nádoby stále zůstávají ve vlastnictví společnosti RUMPOLD s.r.o. a občané je mají zapůjčené zdarma.

Co označujeme bioodpadem z domácnosti:

 • zbytky ovoce (jádřince, slupky aj.) a zeleniny (listy,
 • nať aj.),
 • zvadlé květiny, rostliny z květináčů,
 • skořápky z vajíček,
 • zbytky pečiva a obilnin,
 • kávový odpad včetně filtrů a ubrousků,
 • čajový odpad, čajové sáčky,

A co označujeme bioodpadem ze zahrady:

 • posečená tráva, plevel, košťály i celé rostliny,
 • seno, sláma,
 • hnůj či podestýlka z chovu drobných zvířat,
 • zbytky rostlin, listí,
 • naštěpkovaná dřevní hmota z větvoví, piliny,
 • hobliny.

Zapůjčené, hnědé nádoby na bioodpad mají objem 240 l a jsou pro tento druh odpadu přímo konstruované.

Nádoba má na vnitřních stěnách žebra zabraňující ulpívání a otvory umožňující intenzivní provětrávání bioodpadu.

Nad dnem nádoby je větrací rošt, kterým prosakuje voda z bioodpadu do spodní části nádoby, odkud se odpařuje. Vnitřní žebra, větrací otvory a rošt nádoby napomáhají odpařování vody, čímž se omezuje zápach a zároveň snižuje hmotnost obsahu.

Zdroj: RUMPOLD