Průtah II/105 zprůjezdněn od 1. 7. 2021

Dne 22. 6. 2021 proběhla kontrolní prohlídka vodohospodářské infrastruktury, dnes 29. 6. kontrolní prohlídka stavby komunikace. Silnice II/105 bude od 1. 7. 2021 průjezdná na základě uděleného předčasného užívání komunikace. Od 1. 7. se vrací autobusy na původní trasu bez spoje X332. Umístění zastávek zůstalo nezměněno. V červenci bude firma Imos odstraňovat vzniklé vady a nedodělky.

Firma Čermák a Hrachovec bude pokračovat v červenci s výstavbou vodovodu v ulici Kutné, nyní pracují na finálním povrchu komunikace po pokládce vodovodu v ulici Jílovské.

Vlasta Málková