Porucha na veřejném osvětlení (VO)

Porucha na VO se podařila opravit jen v části obce. Ul. Kutná a U Nádržky stále nesvítí. Na opravě se pracuje.