Poplatky za svoz komunálního odpadu

V lednu a únoru 2011 se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2011

USNESENÍM ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY
Č.45/6-2010  KONANÉHO 15.12.2010 SE VÝŠE CEN
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI DLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č.7/2006 NEMĚNÍ

Popelnice 120 litrů /jedna známka/      2.145,-Kč
Popelnice 240 litrů /dvě známky/         3.795,-Kč
Odpady rekreační objekt                     1.210,-Kč

Pes                                                           100,-Kč
Druhý a další pes                                    200,-Kč

Poplatek je splatný do 28.2.2011.

Úřední hodiny:

pondělí 8,00-12,00  13,00-17,00
středa   8,00-12,00   13,00-18,00

Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s.
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti nebo telefonické dohody.
Pytle budou posílány pouze na písemnou žádost.