Podporujeme poslaneckou verzi zákona o registru smluv

V úterý 24.11.2015 bude poslanecká sněmovna hlasovat o senátních úpravách zákona o registru smluv. Obec Psáry podporuje původní znění zákona schválené poslaneckou sněmovnou a apeluje na všechny poslance, aby odmítli senátem navržené úpravy.

Nebývá zvykem, aby se na obecním webu objevovaly politické proklamace, ale v tomto případě děláme výjimku. Obec Psáry dlouhodobě podporuje myšlenku veřejného registru smluv a dalších protikorupčních opatření a zapojuje se aktivně do jejich uvádění v život. Již řadu let zveřejňujeme všechny smlouvy týkající se veřejných zakázek a všechny faktury překračující hodnotu 20.000 Kč. Tím dokazujeme, že ani pro malé obce není problém splňovat nároky registru. Stane-li se díky senátním změnám zákon bezzubým, pozbude smyslu, místo aby ušetřil veřejné prostředky.