Platba daně z nemovitostí pro rok 2013 - Informace finančního úřadu pro poplatníky daně

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013, splatnost daně z nemovistostí a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013 naleznete v příloze.