Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060724053 dne 28.7.2020 od 8:00 - 13:00hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060724053 v obci Psáry: dne 28.07.2020 od 08:00 do 13:00hod  Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

28.07.2020 (08:00 - 13:00) - plánovaná odstávka č. 110060724053

Psáry - Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Dolní Jirčany

67, 137/7, parc. č. 370/1, parc. č. 391/7, č. p.č. 126/8, E112, E265, e261, e262, e264, 

Hlavní

19, 20, 23, 27, 29, 31, 35, 39, 43, 44, 47, 57, 59, 62, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 78, 80, 82, 90, 105, 106, 175,

456, 868, 869, 871, 903, parc. č. 134/14, 

Horní

9, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 46, 48, 54, 65, 74, 79, 84, 89, 173, 461, 462, 851, 865, 

Javorová

110, 112, 113, 528, 

K Junčáku

45, 101, 103, 919, 

Ke Kukaláku

56, 60, 61, 63, 75, 76, 87, 107, 114, 172, 190, 646, 833, 837, 838, 876, parc. č. 116/3, parc. č. 129/11, parc. č. 129/63, 

Krátká

91, 93, 96, 120, 678, 

Na Výsluní

50, 64, 70, 77, 81, 83, 85, 99, 100, 119, 121, 123, 176, 183, 184, 263, parc. č. 135/9, parc. č. 137/9, č. 137/4,5, 

Spojovací

7, 8, 10, 18, 26, 38, 52, 600, 

Sportovců

94, 95, 98, 115, 117, 118, 209, 643, parc. č. 369/10, 

V Dolcích

171, 

 

Psáry - Psáry, okres Praha-západ

Psáry

parc. č. 129/2, parc. č. 135/1