Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060717402 dne 22.06.2020 od 11:00 do 14:30hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060717402 v obci Psáry: dne 22.06.2020 od 11:00 do 14:30hod  Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

22.06.2020 (11:00 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060717402

Psáry - Baba, okres Praha-západ

Baba

18, 356, 470

 

Psáry - Psáry, okres Praha-západ

Na Stráni

351, 382, 388, 393, 394, 401, 403, 451, 451/Ch 451U, 480, parc. č. 1030/3

Psáry

č. 101/13, E13, E14, E15, E17, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E33, E34, E35, E352, E36,

E37, E373, E38, E402, E41, E42, E428, E43, E46