Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060673204 dne 7.10.2019 od 9:00 - 15:00hod

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060673204 dne 7.10.2019 od 9:00 - 15:00hod 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.htm,a to 20 dnů před uvedeným termínem.l

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě

Rozpis jednotlivých dotčených lokalit: 

07.10.2019 (09:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060673204

Psáry - Dolní Jirčany

Dolní Jirčany

E222,  E223,  E225,  E280, 

Houbová

543