Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060714295 08.06.2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060714295  v obci Psáry: dne 08.06.2020 od 8:00 do 15:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

08.06.2020 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060714295

Psáry - Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Akátová

177, 

Psárská

500, 

 

Psáry - Psáry, okres Praha-západ

Dlážděná

64, 67, 77, 78, 96, 103, 110, 218, 464, 

Do Polí

437, 

Finské domky

142, 143, 144, 145, 171, 172, 173, 174, parc. č. 583/28, 

Jílovská

13, 15, 16, 37, 43, 46, 52, 66, 88, 113, 114, 115, 118, 119, 126, 131, 139, 140, 141, 156, 157, 158, 159, 175, 176,

177, 191, 201, 377, 382, 442, 457, parc. č. 587/8, 

Kutná

18, 

Lesní

394, 395, 396, 398, 399, 401, 402, 403, 

Luční

379, 381, 383, 385, 387, 391, 404, parc. č. 597/34, 

Na Kopečku

12, 14, 45, 47, 79, 80, 83, 146, 150, 

Na Návsi

11, 17, 31, 32, 34, 87, 101, 200, 

Na Vápence

61, 76, 91, 97, 99, 104, 105, 106, 111, 116, 125, 127, 128, 129, 132, 134, 135, 145, 160, 163, 164, 165, 168, 195,

199, 236, 237, 253, 254, 392, 421, 423, 452, 453, 466, 506, 

Pod Skalou

108, 112, 122, 123, 178, 

Pod Stráží

183, 186, 187, 189, 204, 345, 516, 

Psárská

9, 10, 

Psáry

220, 389, 9999, č. 917700, č. 992435, č. 992436, parc. č. 85/2, parc. č. 566/5, parc. č. 583/64, parc. č. 597/41, 

parc. č. 679/5, parc. č. 679/6, parc. č. 1077, E146, E147, E148, E197, E241, E243, E323, E327, E345, E346, E384, E404, E472, E492, E494, 

Slunečná

48, 84, 85, 86, 120, 155, 162, 166, 167, 

Sportovní

233, 238, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 412, parc. č. 583/56, č. 583/67, 

U Potoka

30, 57, 147, 

Ve Stráži

181, 184, 347, 351, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 365, 367, 368, 370, 371, 374, 375, 376, 438, parc. č. 587/3,

parc. č. 603/4, 

Ve Svahu

130, 133, 136, 137, 202, 424, 425, parc. č. 621/21, 

Za Vápenkou

450