Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060713029 3.6.2020,č. 110060713039 3.6.2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060713029 v obci Psáry: dne 03.06.2020 od 8:00 do 15:00hod a č. 110060713039 v obci Psáry dne 03.06.2020 od 8:00 do 15:00hod Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

03.06.2020 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060713029

Psáry - Psáry, okres Praha-západ

Do Polí

143, 144, 439, 441, 448, 449, 460, 461, 463, parc. č. 689/6, 

Psáry

parc. č. 679/5, parc. č. 679/6, E328, E329, E422, 

Ve Višničkách

328, 

 

03.06.2020 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060713039     

Psáry - Psáry, okres Praha-západ

Do Polí

143, 144, 414, 415, 416, 417, 434, 435, 439, 441, 447, 448, 449, 460, 461, 463, 467, parc. č. 689/6, 

Nad Soutokem

271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 9999, 

Pod Vápenkou

214, 256, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 283, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 

301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 428, 429, 454, 456, parc. č. 659/59, 

Psáry

219, č. 916690, parc. č. 659/25, parc. č. 689/28, č. 689/29,30, E328, E329, E422, 

Ve Višničkách

320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 406, 

Za Vápenkou

315, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 345, 346, 405, 455, 

 

Psáry - Dolní Jirčany, okres Praha-západ

Dolní Jirčany

E314