Oznámení o aplikaci přípravku PLENUM na ošetření porostů řepky ozimé - VČELY

Z důvodu ochrany včel,  zvěře,   vodních organismů  a   dalších  necílových   organismů  při  použití  přípravků  na  ochranu  rostlin oznamujeme aplikaci přípravku  PLENUM  v dávce  0,15 kg  na l ha - ošetření  proti  blýskáčku  řepkovému v  porostech řepky ozimé.

Předpokládaný termín aplikace – 20.4.-27.4.2016.

Předpokládaný čas aplikace –       6:00-10:00 hod. a 17:00- 21:00 hod.

Více informací v příloze.