Opatření obecné povahy - zákaz zalévání

Městský úřad Černošice vydal opatření obecné povahy. Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Psáry tak, že se

zakazuje zalévání zahrad a napouštění bazénů

touto vodou do odvolání nejdéle do 15. 10.  2018.

Přiložené soubory: