Neformálko - Přihlašování na kroužek keramiky - MŠ Štědřík - 2022/2023

Přihlašování na keramiku pro MŠ Štědřík spuštěno!

Centrum NEFORMÁLKO zřizované obcí Psáry organizuje již čtvrtým rokem v ZŠ Amos volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Neustále se snažíme nabídku našich kroužků rozšiřovat a podporovat tím rozvoj vašich dětí.

Od 9. listopadu je možné pro děti z MŠ Štedřík ze tříd Soviček, Žabiček, Rybiček a Opiček, docházet na lekce keramiky v prostorách ZŠ Amos s paní Karolínou Bukovskou. Lekce se konají 1x za 14 dní každý lichý týden.

Veškeré zájemce prosíme o zaslání následujících informací na neformalkoatpsary [dot] cz

  • Jméno a příjmení rodiče
  • Jméno a příjmení dítěte
  • Název třídy
  • Email 
  • Telefon
čas kroužek třída lektor kurzovné 14lekcí od 9.11.
středa        
16:30-17:30 Keramika Sovičky, Žabičky, Rybičky, Opičky Karolína Bukovská 1260,-