Nahlédnutí do dokumentace stavby D3

Na OÚ Psáry máte možnost nahlédnout do dokumentace stavby "Dálnice D3 - Středočeská - stavby 0301-0303" (I. etapa) a "Dálnice D3 - Středočeská -stavby 0304-0305" (II. etapa) - posouzení vlivů na ŽP

Přiložené soubory: