Jedenáctý ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadů má své vítěze

Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., vyhlásil výsledky již XI. ročníku soutěže obcí „My třídíme nejlépe“. Soutěž se konala v rámci projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“ a jejím cílem byla aktivní účast obcí zapojených do systému EKO-KOM, v jehož rámci je na území ČR zajišťován zpětný odběr a využití obalových odpadů, tedy jejich třídění a recyklace.

Vyhlášení výsledků letošního ročníku se konalo v nových prostorách galerie Černá labuť   na Praze 1 dne 15. prosince 2015. Ceny jednotlivým vítězným obcím z celkového počtu 1 137 středočeských obcí a měst, které se do soutěže zapojily, předali pan Ing. Josef Keřka,Ph.D., vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství a paní  RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., ředitelka oddělení využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. .

A kdo se jak umístil?

V kategorii obcí do 499 obyvatel se na 3. místě umístila obec  Medonosy, na 2. místě obec Pavlov ( okr. Kladno ) a na1. místě v této kategorii se umístila obec Samopše.  V kategorii obcí 500 - 1999 obyvatel se na 3. místě umístila obec Čtyřkoly, na 2. místě obec  Zadní Třebaň a na 1. místě obec Drahelčice. V kategorii obcí 2000 - 10000 obyvatel se na 3. místě umístila obec Dolní Břežany, na 2. místě obec Psáry a vítězem této kategorie se stala obec Průhonice. V kategorii obcí nad 10000 obyvatel se na 3. místě umístilo město Rakovník, na 2. místě město Beroun a na 1. místě město Říčany.

Skupina ČEZ vyhlásila obec Zadní Třebaň skokanem roku v třídění odpadů

Skokanem roku Středočeského kraje v třídění odpadů se stala obec Zadní Třebaň. Titul udělovaný skupinou ČEZ vybojovala za výrazný pokrok v množství vytříděného odpadu. Letošní, už 11. ročník soutěže My třídíme nejlépe je důkazem, že odpovědný přístup obcí a jejich obyvatel k životnímu prostředí, jehož je nakládání s odpady nezbytnou součástí, neustále roste.

Soutěž má své webové stránky, které jsou k nahlédnutí na www.mytridimenejlepe.cz. Tam lze získat nejen kompletní informace o podmínkách proběhlého ročníku, ale rovněž informace o výsledném hodnocení jednotlivých obcí včetně jejich bodového hodnocení.

O společnosti EKO-KOM

Tato nezisková společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady, zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin.

Užitečné odkazy:

www.stredoceske-odpady.cz –aktuální informace, akce a soutěže týkající se odpadové problematiky ve Středočeském kraji

www.ekokom.cz – oficiální stránky autorizované obalové společnosti EKO-KOM určené obcím, podnikatelským subjektům, svozovým firmám

www.jaktridit.cz – stránky s obecnými informacemi o třídění a využití odpadů

www.tonda-obal.cz – populární stránky o třídění odpadů určené dětem a mládeži

Skupina ČEZ se rozhodla soutěž podpořit, aby upozornila širokou veřejnost na nutnost šetrného nakládání s odpady. Společnosti Skupiny ČEZ odpovědně zachází s odpady ve všech svých provozovnách, a intenzivně podporují co nejvyšší míru třídění a recyklaci odpadu i u svých zaměstnanců. „Češi dlouhodobě patří v třídění odpadů k evropské špičce. Aby si tuto pozici udrželi i nadále, je potřeba je v této oblasti neustále vzdělávat, vytvořit jim k tomu vhodné podmínky a na úrovni obcí je motivovat. Proto oceňujeme aktivitu obcí, jako je Zadní Třebaň, která na tuto stranu mince nezapomíná, vysvětil Michal Frano ze Skupiny ČEZ, který starostce Zadní Třebaně alias Skokanovi roku předával cenu.

Skupina ČEZ zastává důsledné dodržování hierarchie nakládání s odpady, které by mohly mít nepříznivý dopad na životní prostředí. Vzniklé odpady se snaží maximálně využívat, jednotlivé materiály třídit a přispívat k jejich opětovnému využití a recyklaci. Ve všech provozovnách Skupiny ČEZ jsou odpady separovány utříděně podle jednotlivých složek (tj. separuje sklo, papír, plast, elektroodpad a směsný komunální odpad). Jedním z posledních kroků v této sféře je uzavření dohody o strategické spolupráci se společností EKO-KOM, v níž obě strany deklarovaly úsilí těsněji provázat rychle se rozvíjející ekologicky šetrné odpadové hospodářství s moderním zajištěním energetické soběstačnosti směrem k oběhovému hospodářství. Jednotlivé společnosti Skupiny ČEZ se dlouhodobě angažujíve zlepšování kvality životního prostředí v místech své působnosti. Každoročně take investují do čistých, environmentálně příznivých technologií.

Věděli jste, že…

  • Společnosti Skupiny ČEZ v roce 2014 investovaly více než 3,2 miliardy korun do čistých, environmentálně příznivých technologií. Současně bylo loni využito přes 7,2 milionu tun certifikovaných tzv. vedlejších energetických produktů při rekultivacích krajiny v okolí klasických elektráren.
  • Přímo v oblasti třídění a recyklace odpadů může být inspirací projekt recyklace keramických izolátorů z transformátorů společnosti ČEZ Distribuce. Většina z každoročně vyřazených více než 200 tun tohoto materiálu se recykluje pro další využití. Cílem je do dvou let předat k druhotnému využití všechny vyřazené izolátory z celé ČR.

Více informací o aktivitách Skupiny ČEZ v oblasti ochrany životního prostředí http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi.html