Info pro občany - změna zdravotní pojišťovny

Pokud zvažujete změnu zdravotní pojišťovny, je nyní nejvyšší čas. Termín pro  odevzdání přihlášek je do 30.6.2014.

Dle pravidel můžete změnit zdravotní pojišťovnu pouze k 1. lednu. Žádost je nutné podat nejpozději do 30.6. předcházejícího roku. Tj. AKTUÁLNĚ do 30.6.2014.  

Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručíte (poštou, osobně) Vámi nově vybrané zdravotní pojišťovně. Formuláře by měly být k dipsozici na webových stránkách dané pojišťovny, případně se lze telefonicky obrátit na informačním centrum vybrané zdravotní pojišťovny, kde Vám připraví a zašlou dokumenty k podpisu.

Odhlášení od původní zdravotní pojišťovny provede nová pojišťovna, která vás také v druhé polovině roku bude o změně informovat a zašle vám nový průkaz pojištěnce.

Jakmile se stanete klientem nové zdravotní pojišťovny, změnu nahlaste svému zaměstnavateli a také svým lékařům.