Havárie na vodovodním řadu Dolní Jirčany

Z důvodu havárie je omezena dodávka vody do Dolních Jirčan. Předpokládané trvání odstávky do cca 15 h - viz sdělení VHS Benešov.

Oznamujeme Vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Přivaděč z Jesenice na Horní Jirčany od 1.Stč VaK,bude omezena dodávka vody do Dolních Jirčan o opravě budeme informovat dne 17.02.2017 od 11:00. Předpokládané trvání odstávky: 4 hodiny.

S pozdravem

Eva Petráková

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Černoleská 1600
256 13 Benešov