Čištění Zahořanského potoka

Čištění Zahořanského potoka

Vážení spoluobčané, dle zprávy od správce Zahořanského potoka Lesů ČR s.p. bude v nejbližších dnech provedeno vyčištění koryta potoka od soutoku Zahořanského a Sulického potoka k mostku v ul. Kutná. Více je patrné z přiložených mapek. Obecní úřad Psáry