Bioodpad

Upozorňujeme občany, kteří využívají svoz bioodpadu, že poslední termín na svoz v letošním roce je 26.11.