Schválení zadávací dokumentace k VŘ „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
4
Stručný popis: 

Schválení zadávací dokumentace k VŘ - viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: