Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva č. 12111212 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry“

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
18
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: