Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a J. Náprstkovou a J. Havránkovou na poz. p.č. 141/108 o výměře 93 m² v k.ú. DJ za cenu celkem 111.600,- Kč

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Číslo bodu nové: 
6
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva