8. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry a Zepris s.r.o. na akce „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany- lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
8