6. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s PKS stavby s.r.o.

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: