14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejné prostranství

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
14
Důvodová zpráva: