13. Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
13
Důvodová zpráva: