27.09.12 - Odměny učitelům za stěhování dětí z MŠ do náhr. prostor - prosinec 2007 vč. zdůvodnění této platné verze